Vol 7, No 2 (2017)

Table of Contents

Special Issue on the Fourth International Symposium on Computing and Networking

Koji Nakano
PDF
105
Naoki Fujieda, Ryo Yamauchi, Hiroki Fujita, Shuichi Ichikawa
PDF
106-123
Masato Takei
PDF
124-135
Huan Zhou,
PDF
136-153
Chihiro Yoshimura, Masato Hayashi, Takuya Okuyama, Masanao Yamaoka
PDF
154-172
Keiichi Kaneko, Antoine Bossard
PDF
173-186
Kyaw Soe Lwin, Nobuo Funabiki, Chihiro Taniguchi, Khin Khin Zaw, Md. Selim Al Mamun, Minoru Kuribayashi, Wen-Chung Kao
PDF
187-207
Darius Bakunas-Milanowski, Vernon Rego, Janche Sang, Chansu Yu
PDF
208-226
Hiroki Tokura, Takumi Honda, Yasuaki Ito, Koji Nakano, Mitsuya Nishino, Yushiro Hirota, Masami Saeki
PDF
227-247
Md. Selim Al Mamun, Nobuo Funabiki, Kyaw Soe Lwin, Md. Ezharul Islam, Wen-Chung Kao
PDF
248-270
Alexander Kohan, Mitsuharu Yamamoto, Cyrille Valentin Artho
PDF
271-294
Tomoki Hanzawa, Shigetomo Kimura
PDF
295-317
Attila Egri-Nagy
PDF
318-335
Stefan Dobrev, , Nicola Santoro
PDF
336-348
Yonghwan Kim, Yoshiaki Katayama
PDF
349-371
Theint Theint Thu, Yoshiki Hayashida, Akane Tahara, Yuichiro Shibata, Kiyoshi Oguri
PDF
372-386
Xiong Xiao, Shoichi Hirasawa, Hiroyuki Takizawa, Hiroaki Kobayashi
PDF
387-404
Kazuhiko Komatsu, Ryusuke Egawa, Hiroyuki Takizawa, Hiroaki Kobayashi
PDF
405-418

Regular Paper(s)

Bruno Baynat, Hicham Khalife, Vania Conan, Catherine Lamy-Bergot, Romain Pouvez
PDF
419-446